Privacybeleid

Privacy verklaring Salon Ethiek
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Ethiek verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Salon Ethiek, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon Ethiek verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Salon Ethiek, Graaf Adolfstraat 3, 4141JK Leerdam.
De salon is bereikbaar via:
Telefoon: 06-50216679
Email: info@salonethiek.nl

2. Welke gegevens verwerkt Salon Ethiek met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Telefoonnummer en emailadres
c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
d) Productgebruik van gegeven behandeling
e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Salon Ethiek verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
– Contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
– Het reageren op uw vragen of productbestellingen
c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
e) Salon Ethiek is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3 Informatie verstrekking aan derden:
Salon Ethiek verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bewaartermijnen
Salon Ethiek verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.